لیست هزینه ها و خدمات

این همایش از ارسال تا داوری و صدور گواهی کاملا رایگان است.

لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
فارسی 0 ریال 0 ریال ثبت نام